Què hem fet
Alimentació
Desenvolupament i implantació d'aplicacions en línia amb els principals estàndards de la indústria alimentària: IFS, BRC, ISO 22000, etc.

Àmplia experiència en l'elaboració d'aplicacions batch seguint l'estàndard ISA S88.01.

Desenvolupament de projectes segons l'estàndard ISA S95, que defineix el model de planta per facilitar la integració dels sistemes de control de producció (MES) amb el sistema de gestió (ERP).

Eines amb mòduls estàndard basats en tecnologia SQL i .NET de Microsoft© per l'elaboració d'informes d'última generació publicats via web.

Disseny i implementació de solucions CCR (Central Control Room), amb sistemes SCADA servidor-client, que permeten la gestió integral de la informació de tota la planta.

Les nostres aplicacions inclouen les funcionalitats MES i permeten la connectivitat amb altres sistemes de la piràmide de control (ERP, MRP, Manteniment, etc.).
Clients
Nutrexpa

Gallina Blanca

Schweppes

Barry Callebaut

Indcresa

Preparados Alimenticios

Rousselot

Espuña
Preparados Alimenticios (Teruel)

Automatització de la planta d’Hidrolitzat de Proteïnes. Control de tot el procés de fabricació: descàrrega de matèria primera, dosificació de components i processos de reacció, alcalinització, neutralització i concentració. El sistema inclou el control de la traçabilitat del producte i del procés.

 

Sistema de control basat en PLC S7-400 de SIEMENS, perifèria distribuïda ET200M en PROFIBUS-DP, SCADA InTouch i gestió del procés per lots, traçabilitat i informes de procés mitjançant tecnologia SQL i VisualBasic de Microsoft©.

Rousselot (Girona)
Automatització del procés de fabricació de gelatina alimentària. Control de tots els processos de planta: entrada de matèria primera, acidulació, cocció, clarificació, desmineralització, evaporació, esterilització, gelificació i assecament de la gelatina.

Sistema de control mixt de PLC + SCADA juntament amb un control distribuït DCS.
Nutrexpa (Barcelona)

Automatització de la planta de Cola Cao Turbo, incloent el control del procés i la neteja d’instal·lacions. Fabricació per lots. Sistema de control basat en PLC ControlLogix de Rockwell, SCADA InTouch de Wonderware i software de captura de dades, gestió de fórmules i informes de procés SpinMES©, basat en tecnologia SQL i .NET de Microsoft©.

 

Sistema de supervisió de les instal·lacions classificades de tota la fàbrica, segons normativa ATEX. Sistema d'entrades/sortides remotes Flex Ex IO de Rockwell, SCADA InTouch i registre d'esdeveniments i alarmes mitjançant SpinMES©, basat en tecnologia SQL i .NET de Microsoft©.