Què hem fet
Components Automoció
Desenvolupament i implantació de bancs de proves de components: Bombes d'aigua, Bombes d'oli, Transmissions, etc.
  . Bancs de control de qualitat en línies de producció.
  . Bancs d'assaig per investigació i desenvolupament.

Automatització de maquinària de producció i muntatge de components.

Sistemes i equips de planificació, control  y traçabilitat de la producció de components. Desenvolupament d'aplicacions per la gestió de la producció que engloben les principals funcionalitats MES: OEE, Qualitat, Gestió d'Ordres de fabricació, Traçabilitat, etc.

Connectivitat amb altres sistemes de la piràmide de control situats en la capa superior (sistemes ERP, MRP, Planificadors, etc.) i en capes inferiors (PLC de màquina, HMI, etc.).
Clients
Elastic Berger

Pirelli

Manufacturas de Automoción Jover

Concentric Pumps

Expert Components
Concentric Pumps (Birmingham, Regne Unit)
Disseny i construcció d'un banc de proves de producció per bombes d'oli amb gestió de traçabilitat de les bombes provades.

Disseny i construcció d'un banc de proves d'investigació i desenvolupament per bombes d'oli, amb gestió flexible dels cicles de prova i enregistrament de dades. Possibilitat de control manual dels punts d'assaig amb ajustament de velocitat, caudal i pressió.
Manufacturas de Automoción Jover (Barcelona)

Sistema de producció d'Espuma Calenta per la fabricació de seients de poliuretà per vehicles.

 

Control de temperatura del motllo, identificació del motllo en la cadena de producció i dosificació de quantitats de components necessaris formulats per cada motllo.

 

Control de producció. Es comptabilitza la quantitat de peces produïdes.
Expert Components (Barcelona)
Banc d'assaig / qualitat de canisters de carbó actiu.

Consisteix en una successió de cicles d'omplerta amb gas calibrat (propà) i purga amb aire. Es controla el pes residual del tanc després de cada cicle.

Implementat segons normativa Ex. Identificació del tipus de canister. Preparació de l'assaig d'acord amb les dades del canister memoritzats.

Control del flux de gas durant l'omplerta i del número de cicles d'omplerta/purga. Enregistrament de dades i impressió de resultats.

Control de pressió de bombona de gas calibrat i preavís de canvi de bombona.
Manufacturas de Automoción Jover (Barcelona)
Sistema de producció d'Espuma Freda.

Control de relació de Poliuretà i Isocianat per l'obtenció de diferents densitats (dureses) de seients. Control de temperatura dels tancs de components. Control  de reciclatge i d'injecció a alta pressió. Identificació del motllo i repartiment d'espuma mitjançant un manipulador X-Y d'acord amb la fórmula de moviment i de relació de components per cada tipus de motllo.

Control de producció. Preavís de canvi de motllo.