Què hem fet
Energia
El grup SPIN està lligat al sector energètic des de dos punts de vista: la producció i el control de consum.

En producció SPIN té una àmplia experiència en control de mini centrals hidroelèctriques.

En control de consumo SPIN ha dut a terme múltiples projectes encaminats a reduir la tarifa energètica de les plantes mitjançant un consum més eficaç.

Per aquest objectiu i aprofitant els més de 20 anys d'experiència en programes de control de producció, s'ha dissenyat un software específic pel control de consum: SpinEMS© (Energy Management System).
Clients
Biochemie

Cummins Engine Co.

Central Hidroeléctrica de La Isabela

Central Hidroeléctrica El Barco

C.H. El Arenal

C.H. La Zaida

C.H. Antella-Escalona

C.H. Alcolea
Cummins (Daventry, Regne Unit)
SpinEMS© (Energy Management System) és el sistema desenvolupat per SPIN per la monitorització en temps real dels consums d'energia elèctrica, gas i fluids per la indústria.

Basat en la nostra pròpia tecnologia de captura de dades, perfeccionada en els més de 20 anys d'aplicacions en l'àmbit del controls de producció, permet l’anàlisi detallat de consums per períodes o àrees de fabricació.

L'ús intel•ligent d'aquesta eina ha permès a Cummins la implementació de nombroses mesures d'estalvi energètic en la seva planta de producció, amb un estalvi directe en la factura energètica que ha estat noticia a tota la companyia.
Central Hidroeléctrica El Barco (Logroño)
Sistema de control d'una mini central hidroelèctrica al riu Ebre, formada per dos turbines Caplan amb generadors de 2MW. Potència instal•lada: 3600KW.

El sistema permet el funcionament no assistit. Realitza l'arrancada i acoblament a la Xarxa Elèctrica. Manté la central en règim de màxima potència possible d'acord amb el cabal i mantenint constant el nivell de salt d'aigua. Permet el funcionament segons els paràmetres d'estacionalitat.

Sistema basat en un PLC i un SCADA. Permet la intervenció i la consulta de dades de producció i alarmes via Internet. Les alarmes també es notifiquen mitjançant trucades a telèfons mòbils, missatges SMS i correus electrònics.

Control del cabal ecològic. Certificat ISO 14001.
Biochemie (Barcelona)
Monitorització i Control dels Grups de Compressors Generadors del Fluid de Refrigeració (+3ºC i -20ºC).

Monitorització i Control de la Distribució i Consum dels fluids de +3ºC i -20ºC.

Monitorització i Control de les Torres de Refrigeració d'Aigua i de les Calderes de Generació de Vapor.

Monitorització de Consums i Alarmes en la Subestació primària de Mitja / Baixa Tensió.