Què hem fet
Farmàcia
Desenvolupament dels sistemes de control segons la normativa definida en les GAMP de la FDA.

Compliment de les directives CFR21 part 11 de la FDA assegurant la fiabilitat dels nostres sistemes en les signatures i enregistraments d'informació electrònics.

Àmplia experiència en l'elaboració d'aplicacions batch seguint l'estàndard S88.01 de ISA.

Desenvolupament de projectes segons l'estàndard S95 de ISA, que defineix el model de planta per facilitar la integració dels sistemes de control de producció (MES) amb el sistema de gestió (ERP).

Experiència en l'elaboració de la documentació requerida en el sector. Preparació i redacció d'especificacions i de protocols de qualificació, i validació d'aquests durant la posada en servei. Entrega final de la documentació completa al client.

Servei d'assistència als processos de validació d’instal•lacions, tant pròpies com d'altres proveïdors.

Clients
Alcon

BBraun

Novartis

PharmaMar

Telstar

Sandoz

ALK

Johnson & Johnson

Biochemie
Sandoz IP (Barcelona)
Automatització total de la planta de producció de eritromicines semi sintètiques (SSE).

Sistema basat en una combinació de PLCs de Rockwell amb un sistema DCS i un Batch DeltaV d'Emerson.
Alcon (Barcelona)
Control del clima (temperatura, humitat i pressió) i comptadors de partícules en sales blanques estèrils.

Control d'anells d'aigua PW (Purified Water) i WFI (Water For Injection), i gestió dels seus punts d'ús.

Control de sistemes CIP i SIP (Cleaning In Place i Sanitization In Place).

Desenvolupament amb PLCs de Schneider Electric i ampliació del SCADA iFix (General Electric), del sistema d'informes i de l'enregistrament d'històrics (iHistorian), tots ells ja existents.
Biochemie (Barcelona)
Control del clima i dels equips de producció de penicil•lines semi sintètiques (centrífugues, assecadores, envasadores, etc.).

Sistema de control amb PLCs i SCADA de Rockwell Automation.

Aplicacions específiques sobre bases de dades.
Sandoz IP (Barcelona)
Assistència als processos de validació d’instal•lacions, tant pròpies com d'altres proveïdors.

Desenvolupament de plans de qualitat (FDA Quality Plan). Desenvolupament i execució dels protocols de proves FDA: DQ (Design Qualification), IQ (Installation Qualification) i OQ (Operational Qualification).