Què hem fet
Nàutic

SPIN ha desenvolupat dues aplicacions per iots:

 

SpinNav© per Mega Iots i SpinYatch© per iots més petits.

 

SpinNav© proporciona a la tripulació, dos elements essencials: per una banda la informació sobre l'estat de tots els sistemes de la nau i per altra el funcionament automàtic o manual assistit dels sistemes principals. Tot això acompanyat per una cuidada i funcional interfície d'usuari que facilita la consulta i l'operativa del sistema.

 

El sistema de control SpinNav© integra les següents funcions:

 

  • Monitorització de Bateries i del sistema elèctric.
  • Monitorització i control del sistema hidràulic.
  • Monitorització i control dels sistemes de buidatge d'aigua.
  • Monitorització i control dels sistemes de combustible.
  • Monitorització i control dels sistemes d'aigua potable.
  • Monitorització dels sistemes d'aigua sanitària.
  • Monitorització del sistema de detecció i extinció d'incendis.
  • Monitorització i control de navegació manual a motor.
  • Gestió d'alarmes.

SpinYatch© monitoritza alarmes, nivells i paràmetres elèctrics.
Clients
Barcos Deportivos

Pendennis Shipyard

Sinera Rigging

Yate Concordia
Sinera Rigging (Barcelona)
Iot Crystall.

Disseny del sistema elèctric. Subministrament del sistema  SpinYacht© de monitorització d'alarmes de nivells de dipòsits, combustible i paràmetres elèctrics.
Barcos Deportivos (Tarragona)

Veler SYL de 144 peus.

Veler ALARIFE de 100 peus.

 

Disseny, subministrament i instal·lació dels sistemes de control integrat per mega iots de gran eslora.

 

Control i automatització de funcionament de diversos sistemes de bord (Combustible, Aigua potable, Aigua Calenta, Aigües residuals). Control dels sistemes hidràulic i elèctric. Optimització de consums. Control d'hèlixs de maniobra i de propulsió (pas d'hèlix). Integració amb sistemes de navegació (Estàndard NMEA) i amb els sistemes propis de propulsors i generadors (Estàndard SAE-J1939). Gestió d'alarmes. Integració amb el sistema CCTV de bord. Presentació d'informació en pantalles tàctils IP67.
Pendennis Shipyard (Falmouth, Regne Unit)
Mega iot AKALAM dissenyat per Barracuda Yacht Design (Madrid).

Disseny del sistema elèctric i de control. Subministrament i posada en servei del sistema de control SpinNav©. Subministrament del quadre de comandament amb membrana tàctil i 60 botons (IP67).

El sistema de control consta de tres ordenadors en xarxa Ethernet i un PLC amb perifèria distribuïda. Es connecta al subsistema d'alarmes contra incendis.

Diferenciació de funcionament del control en base al mode de navegació: vela o motor. Control de propulsors auxiliars mitjançant un joystick de 3 eixos. Control de pas d'hèlix del propulsor principal. Monitorització del funcionament dels sistemes. Monitorització de les dades de navegació, rebent informació del processador NMEA. Gestió d'alarmes. Alarmes de diferents sistemes i de contra incendis. Integració del sistema CCTV en el de control.