Què hem fet
Química
Automatització de projectes amb sistemes de control basats en DCS o PLC-SCADA.
 
Ampli coneixement en el desenvolupament d'aplicacions Batch segons l'estàndard S88.01 de ISA.

Implementació de sistemes de control transversals amb solucions MES i integració amb la gestió de la planta (ERP, MRP, etc.) segons l'estàndard S95 de ISA.

Desenvolupament de projectes amb arquitectures CCR (Central Control Room) i sistemes SCADA servidor-client amb la gestió integral de la informació de la planta via base de dades, garantint la traçabilitat del producte.

Eines amb mòduls estàndard basats en tecnologia SQL i .NET de Microsoft© per l'elaboració d'informes d'última generació publicats via web.

Disseny, desenvolupament i execució de projectes segons les directives de Màquines 2006/42/CE, Baixa Tensió 2006/95/CE, Compatibilitat Electromagnètica 2004/108/CEE, Atmosferes Explosives (ATEX).

Clients
SGL Carbon

BASF

Esteve Química

Henkel

PUIG

Abelló Linde

Repsol

Sustainable Agro Solutions

Hempel

Pulcra Chemicals

Cognis

Lucta

Fuchs Lubricantes
Sustainable Agro Solutions (Lleida)
Sistema integral de gestió d'una planta de fabricació de fertilitzants.

Automatització de tots els processos de la fàbrica i gestió de la producció (MES).

Connexió amb el ERP (SAP) per la recepció d'ordres de fabricació i fórmules, i enviament de consum de matèries primeres i dades finals de fabricació.

Integració de les dades de Qualitat.
SGL Carbon (La Coruña)
Automatització total dels 6 passos de fabricació, situats en tallers separats físicament: Forming, Primera cocció, Impregnació, Recocció, Grafitació i Mecanitzat. Inclou disciplines tan diverses com el pesatge i dosificació, control de mescladores, premses d'extrusió, cadenes de manutenció, forns de gas, ponts grua programats, autoclaus d'alta pressió, forns elèctrics d'alta intensitat, torns de cilindratge i roscat. També inclou el disseny i manteniment de bases de dades relacionals tipus SQL (MS SQL Server, SyBase, MySQL).

Manteniment integral de la traçabilitat dels productes. Les aplicacions en els tallers estan totalment orientats al control de la informació del producte. Cada taller disposa d'una base de dades pròpia. A més, una base de dades central manté la traçabilitat entre tallers, i la comunicació amb el sistema MES corporatiu.
SGL Carbon (Banting, Malaysia)
Automatització de diversos passos de fabricació: Càrrega de soleres per forns de solera mòbil, Impregnació, Grafitació i Mecanitzat. Inclou les següents disciplines: ponts grua programats, cremadors de gas, cadenes de manutenció, autoclaus lineals d’alta pressió, torns de cilindratge i roscat.

Disseny i implementació del centre de control (en anglès Central Control Room) de la fàbrica, utilitzant les últimes tecnologies en sistemes SCADA servidor-client,  bases de dades en temps real per producció (FT Historian y MS SQL Server) i eines de generació d’informes d’última generació publicats via web mitjançant la xarxa corporativa.

Creació i manteniment dels estàndards d’automatització per fer les aplicacions compatibles independentment del seu subministrador. Contractació del manteniment d’automatització de la planta 24horas / 365 dies.